Bộ ICON này được thiết kế bởi Segoe Design Team, do Jennifer Daniel làm trưởng nhóm. Các biểu tượng này là một phần của Thư viện biểu tượng giao diện người dùng Segoe và chúng có nhiều định dạng khác nhau bao gồm vectơ SVG, PNG và EPS.

Các biểu tượng được tạo ra để sử dụng trong các ứng dụng trò chuyện hoặc để vẽ sơ đồ trong các ứng dụng Office như PowerPoint hoặc Excel.

Chúng được thiết kế với mục đích đơn giản trong khi vẫn giữ nguyên bản sắc của Thư viện biểu tượng giao diện người dùng Segoe.

Tải ngay  : 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *